درباره‌ی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی مجازی الکترونیکی کارتلنت:

کاریابی الکترونیکی کارتلنت با راه اندازی سیستم جامع و یکپارچه در زمینه کاریابی و هدایت شغلی علاوه بر اینکه تمامی خدمات مراکز کاریابی سنتی را با روش‌های نوین ارائه می‌کند. ارائه دهنده‌ خدمات و تسهیل کننده جستجو در زمینه‌های کاریابی، آموزش، کارآموزی و انجام پروژه‌ها در صنایع می‌باشد این سامانه ماموریت دارد با کمک آموزش های مهارت محور و ترکیبی، نیروی انسانی متخصص و متناسب با صنعت، تربیت و به کار فرمایان معرفی نماید. کار تلنت با پرورش نیروی متخصص و جست‌ و جو در افراد آموزش دیده و دارای مهارت، ایشان را از طریق مصاحبه و ارزیابی به کارفرمایان معرفی می‌کند.