طراح لباس

شخصیت حقیقی

طراح لباس
1401/12/14
همه مشاغل این دسته
تهران , باقرشهر
5
1 سال
متأهل
عادی
کارآموز
شرح شغل
به طراح لباس اشنا به 1.مارولوس 2.مد روز فشن 3.متریال و پارچه ها 4.رنگ شناسی در محدوده شهرری نیازمندیم.
شاخص های کلیدی

شغل های مشابه