کارمنداداری و دفتری

رادین فراگستران صنعت

کارمنداداری و دفتری
1401/12/02
همه مشاغل این دسته
تهران , تهران
توافقی
3 سال
فوق دیپلم
عادی
قرارداد تمام وقت
شرح شغل
شاخص های کلیدی

شغل های مشابه