شخصیت حقیقی

نیامند تکنسین دارویی
1401/08/28
تکنسین داروخانه
تهران , تهران
توافقی
-1 سال
فوری
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

تکنسین دارویی مسلط به ایمن افزار نسخه پیچی متعهد و منظم از 9 صبح تا 10:30 شب به صورت تک شیفت یا دو شیفت

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه