فرهاد محتشم

کنترل کیفیت
1401/08/17
مهندس مکانیک
تهران , قدس
توافقی
1 سال
عادی
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

نیروی جوان با تجربه کار با وسایل اندازه گیری و کنترل کیفیت در واحد فنی مهندسی نیازمندیم

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه