آذین پلیمر زرین

حسابدار
1401/08/14
حسابدار
تهران , تهران
توافقی
سال
لیسانس
فوری
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

حسابدار برای شرکت تولیدی
آشنایی به نرم افزار های حسابداری (امین سیستم و هلو) - حسابدار فعلی آموزش های لازم را خواهد داد.
حقوق وزارت کار به همراه پاداش با توجه به توانایی و کیفیت کاری
مصاحبه حضوری و تکمیل فرم ملاک بررسی می باشد!
خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج ملت
 

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه