شرکت زرین جم مارینا

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در یک شرکت خصوصی معتبر
1401/08/04
منشی مدیر عامل
تهران , تهران
توافقی
4 سال
زن
لیسانس
فوری
قرارداد تمام وقت
شرح شغل

• اطلاع از دستورالعمل ها و مقررات اداری مرتبط با فعالیت ها
• تماس با مراجعین، کارکنان و مدیران سایر واحدها.
• ارتباط با کارکنان واحدهای مختلف سازمان بر اساس سلسه مراتب سازمانی مطابق چارت سازمانی .
• یادآوری زمان تشکیل جلسات و قرار ملاقات ها به مدیر مربوطه
• برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی
• برنامه ریزی قرار ملاقات مدیر مافوق و پیگیری جهت تحقق آن
• هماهنگی اتاق جلسات و اطمینان از آماده بودن تجهیزات آن قبل از برگزاری جلسات برنامه ریزی شده
• دریافت و ارسال ایمیل های مرتبط با فعالیت های کاری.
• تدوین گزارش های موردنیاز و ارائه به مدیر مافوق.
• ابلاغ دستورات صادره مدیر مافوق به اشخاص مربوطه.

شاخص های کلیدی

شغل های مشابه